2.Sınıf Türkçe Somut – Soyut – Topluluk Adları çalışma Kağıdı

2.Sınıf Türkçe Somut – Soyut – Topluluk Adları çalışma Kağıdı

ÖZEL İSİMLER :

Bir tek varlığa verilmiş olan  isimlere denir.  Özel isimlerden:

 

1. Kıta, bölge, kent, köy ( yer adlarının tamamı ) dağ, deniz, ve kişi adaları özel adlardır.

Avrupa, İç Anadolu, Nevşehir, Küçükyağlı Köyü, Erciyes Dağı, Kızılırmak, Mustafa Kemal, Turgay

2. Ülke, ulus, devlet adları özeldir.

Almanya, Türkiye, İngiliz, Rus, Türk, İran…

3. Gazete, dergi, kitap adları özeldir.

Vatan, Cumhuriyet, Milliyet, Evrensel, Zaman, Birgün, Ortadoğu, Şu Çılgın Türkler, İnce Memed…

4. Kurum, dernek, okul, hastane devlet dairesi  ve  bina adları özel adlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, 75. Yıl İlköğretim Okulu, Şevki Atasavun Devlet Hastanesi, Kurşunlu Cami, Aspendos, İshak Paşa Sarayı…

5. Dil, din, mezhep adları özel adlardır.

Türkçe, Farsça, Japonca, Arapça, Hıristiyan, İslam, Katolik

 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki tümcelerde geçen özel adları  boş bırakılan yerlere yazınız.

 

Nevşehir turistik bir şehirdir.                                    à …………..Nevşehir…………….……….

Ben Kalecik Kasabası’nda doğdum.                         à ……………………..…………………….

Tatilde Yunanistan’a gideceğiz.                               à ………………………………..…………..

Bizim yudumuz Türkiye’dir.                                    à ……………………………………….…..

Bugün Cumhuriyet  gazetesinde bir haber okudum. à ……………………………………….…..

Evrensel günlük yayınlanan bir gazetedir.                à ……………………………………….…..

Tatilde Sefiller romanını okudum.                            à ……………………………….…………..

Orhan Pamuk ödül alan bir yazardır.                        à ……………………………….…………..

Ezgi ile Berke kardeştir.                                           à ……………………………..……………..

Ben İbn-i Sina Hastanesi’nde ameliyat oldum.       à ……………………………………………..

 

 

 

2. Sizde istenen varlıklara  ait üç tane özel ad yazınız.

Kıta Adı: …..Afrika,…Amerika,…Antarktika …………………………………………….……………

Devlet Adı : ……………………………………………………………………………………………..

Şehir Adı : ………………………………………………………………………………………..……..

Dil Adı : …………………………………………………………………………………..……………..

Kurum Adı : ……………………………………………………………………………………………..

Din  Adı : …………………………………………………………………………………………………

Dağ Adı : …………………………………………………………………………………………………

Nehir Adı : ……………………………………………………………………………………………….

Deniz Adı : ……………………………………………………………………………………………….

Bölge Adı : ……………………………………………………………………………………………….

Mahalle Adı : …………………………………………………………………………………………….

Gazete Adı : ……………………………………………………………………………….……………..

Dergi Adı : ……………………………………………………………………………………………….

Kitap Adı : ……………………………………………………………………………………………….

Yazar Adı : ………………………………………………………………………………………………

İnsan Adı : ……………………………………………………………………..………………………..

Bina Adı : …………………………………………………………………………………………………

Hayvanlara Verilmiş Adı : ……………………………………………………………………………

 

 

ÖZEL İSİMLERİN YAZILIŞI

Özel isimlerin ilk harfi her yerde  büyük harfle yazılır. Özel isimlere getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır.

 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki tümcelerdeki özel isimlerin yazılışlarında yapılan yanlışlıkları düzelterek karşılarına yazınız.

 

Dayım ankaraya gitti.

………Dayım Ankara’ya…gitti.…………………………………………………………………………………………………………

 

İngilterede ingilizce öğrenmeye gidiyorum.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

 

Berkenin babası Nevşehirde çalışıyor.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

 

Yaşar kemal çok iyi  bir yazardır.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

 

Doğum günüme ezgiyi, ozanı, sılayı ve çiğdemi çağıracağım.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

 

Yazın antalyaya ve Mersi’ne gideceğiz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

 

Atatürk’çü düşünceden vazgeçmemiz mümkün değildir.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

 

ÖZEL İSİMLERDE AYRI YAZILMAYAN EKLER

 

Özel isimler getirilen –li, -ciğim, -gil, -ler, -siz –çülük, – izm ekleri ayrı yazılmaz. Bu eklerden sonra gelen bir ek varsa o kesme işareti ile ayrılır.

Örnek: Sivaslı, Aliciğim, Fatmalar’a, Ezgisiz, Atatürkçülük, Kemalizm

 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda özel isimlerin yazılışlarıyla ilgili yapılan yanlışlıkları düzelterek karşılarına yazınız. Bazılarında yanlışlık olmayabilir. Onları da aynı şekilde karşılarına yazınız.

Uğur’gil   ….Uğurgil………                                    Kemalsiz    ………….……………….

Kayseri’li   …………………                                  Ahmetlerin ………….………………..

Berke’ler   ………………….                                  Türkler        ………..………………….

Ankaralı    ………………….                                  Büşralarda …………..…………………

Japon’lar    …………………                                  Kozaklı’lılar …………………..………

Beyza’nın  ………………….                                 Ürgüplü’nün ………………………….

Emelci’ğim …………………                                Atatürkçü’lük …………………………

 

TÜR ( CİNS ) İSİMLER

 

Aynı cinsten pek çok varlığa ait olan isimler tür ( cins ) isimleri denir. Tür isimleri cümlenin başında değilse büyük harfle başlamaz. Getirilen eklerde ayrılmaz.

Örnekler: Çam, kömür, sıra, çiçek, deniz, masa, el, göz, papatya, bilgisayar …

 

ALIŞTIRMALAR

Aşağıda belirtilen türlerde üçer tane isim yazınız.

Çiçek adı : ……………………………………………………………………………………….

Eşya adı : ……………………………………………………………………………………….

Meyve adı : ………………………………………………………….………….……………….

Sebze adı : …………………………………………………………….…………..…………….

Hayvan adı : …………………………………………………………………………………….

Balık adı : …………………………………………………………………….…………………

Gün adı : …………………………………………………………………………..…………….

Ay adı : ………………………………………………………………………………………….

Mevsim adı : …………………………………………………………………………………….

 

Aşağıdaki tümcelerde bulunan tür adlarını karşılarına yazınız.

Bir yılda dört mevsim vardır.  …….bir,….yılda,…..dört,…..mevsim……..

Derste güzel resimler yaptık. à ……………………………………………….………………..

Kuzular ilkbaharda kırlara çıkar . à …………………………………………………………….

Annem tabağı elinden düşürdü. à …………………………………………………….………..

Kitap en iyi dosttur. à ……………………………………………………………..…………..

Sınıfımızı süslemek için bayraklar getirdik. à …………………………………………………

Okan parasını dikkatli harcar. à ………………………………………………………………..

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. à ……………………………………….…………….…

Pazardan elma, erik, kiraz ve çilek aldım. à ……………………………………………………

 

 

TEKİL ADLAR

 

Sayı olarak tek bir varlığa ait olan adlar tekil adlar denir.

Örnek: Sıra, masa, kalem, şehir, dağ, köy ….

 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen isimleri tekil hale getiriniz.

kelimelerin  à ……….…kelimenin….                          evler à  ……………………..……………….

çocuklar  à  ……………………………….                          taşlar à  …………………….………………..

vatandaşların à  …………………………                           öğrencilerim à  …………………………….

derslerimiz à  ……………………………                           çiçeklerden à  ……………………………….

balıkları à  ……………………………….                            babalardan à  ……………………………….

evlerimi à  ………………………………….                         çobanların à  ……………………………….

bahçelerdeki à  ……………………………                        elmalarımız à  ……………………………….

ÇOĞUL ADLAR

Birden çok varlığa ait olan isimlere çoğul isimler denir.  İsimler –ler, -lar eklerini alarak çoğul anlamı kazanırlar.

Aşağıdaki isimleri –ler, -lar eklerini kullanarak çoğul hale getiriniz.

üzümdeki à ……….üzümlerdeki….….                okulumuz à ……………………………

toprağımız à …………………….……….                  çiçekteki à …………………….………

ineği à ……………………………………                  zeytinin à …………………….………..

gözü à …………………….……………..                  soruyu  à …………………….………..

yolcunun à …………………….………..                   ağaç à …………………….….………..

gömleğim à …………………….……….                  zarfı à ………….…………….………..

elmanın à …………………….………..                    kömürlükteki à …………………….………..

 

TOPLULUK ADLARI

Çoğul eki almadığı halde aynı cins varlıkların oluşturduğu birçok varlığı anlatan adlara topluluk adı denir. Topluluk adları da çoğul ekleri alabilir.

Örnek: Demet, aile, ordu, ordular …

Aşağıdaki tabloda yer alan tekil, çoğul ve topluluk adlarını örnekteki gibi işaretleyiniz.

 

İSİMLER

TEKİL ÇOĞUL TOPLULUK  
odun       x      
deste        
balinalar        
tencere        
sürü        
sınıf        
kilim        
dereler        
düzine        
su        
meclis        
çorbalar        
bölük        
takım        
göller        
aile        
cemaat        
terzi        
ordu        
televizyon        
parti        

 

 

SOMUT ( MADDE) İSİMLER

         Duyu organlarımızla ( görme, işitme, koklama, tat alma, dokunma ) hissedebildiğimiz, varlıklara somut ( madde ) ismi denir. Diğer bir deyişle elle tutup gözle görebildiğimiz varlık adlarına somut adlar denir.

Örnek: Toprak, kalem, ağaç, kapı, …

 

SOYUT ( MÂNÂ) İSİMLER

Varlıklarını duyu organlarımızla hissedemediğimiz fakat zihnimizde canlandırabildiğimiz kavramların adlarına soyut ( mânâ ) adları denir.  Diğer bir deyişle elle tutup gözle göremediğimiz varlığını akıl yoluyla bilebildiğimiz adlara denir.

Örnek: Sevgi, ahlak, kötü, …

Aşağıdaki tabloda yer alan somut ve soyut isimleri örnekteki gibi çarpı işareti koyarak işaretleyiniz.

 

 

SÖZCÜK SOMUT SOYUT SÖZCÜK SOMUT SOYUT
kapı        x   saygı    
üzüntü       x kin    
kalem     halı    
sevgi     sevinç    
korku     kağıt    
otobüs     melek    
ahlak     kitap    
inanç     kötü    
köpek     arkadaşlık    
ayakkabı     güneş    
çirkin     uyku    
yemek     yatak    
fedakârlık     güzel    
el     sevgi    
çiçek     aşk    
nefret     Dünya    
dağ     çirkin    
iyi     dost    
insan     bebek    
tencere      iyi    

 

 

 

 

 

ALIŞTIRMALAR

İSİMLER

ANLAMLARINA GÖRE

ÖZEL

CİNS

( TÜR )

SOMUT

(MADDE )

SOYUT

(MÂNÂ)

TEKİL

ÇOĞUL

TOPLULUK

sepet

x

x

x

saygılar

toprak

Aydın

takvimler

ordu

Atatürk

sevgi

radyolar

kafa

sınıflar

küpe

şans

defterler

deste

kanepe

Fatma

korku

çocuklar

gazete

melekler

Nevşehir

iplik

Avrupa

öğretmen

gemiler

fedakârlık

kediler

düzine

portakal

cemaatler

turşu

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>