2012-2013 Eğitim öğretim yılı Birleştirilmiş Sınıflar (1. 2. 3. 4. ) Sene Başı Zümre

2012-2013 Eğitim öğretim yılı Birleştirilmiş Sınıflar (1. 2. 3. 4. ) Sene Başı Zümre

2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı tarihi              :07/09/2012

Toplantı yeri                :Cumhuriyet İlköğretim Okulu

Toplantı saati               :13:30

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. 1.                  Açılış
 2. 2.                  Ünitelendirilmiş yıllık planların düzenlenmesi ve Günlük planların düzenlenmesi
 3. 3.                  Okula yeni kayıt yapılan öğrenciler için oryantasyon çalışması
 4. 4.                  İlkokuma yazma çalışmaları
 5. 5.                  Yeni öğretim sistemi 4+4+4 ile ilgili yapılacak çalışmalar
 6. 6.                  Kutlanacak belirli günler ve haftalar
 7. 7.                  Bu Öğretim yılında kullanılacak araç ve gereçler
 8. 8.                  Birleştirilmiş sınıflarda sınıf paylaşımı
 9. 9.                  Ölçme ve değerlendirme, Performans ve Proje görevleri
 10. 10.                Veli,Öğrenci ve Öğretmen ilişkisi
 11. 11.                Sene başı seminer çalışmalarının değerlendirilmesi
 12. 12.                Öğrencilerin çevre özellikleri ile beslenmeleri
 13. 13.                Öğrencilerin okuma yazma alıştırmaları ve sınıf kitaplığının arttırılması
 14. 14.                Dersin işlenişine göre alınacak tedbirler öğrenci merkezli eğitime yönelme.
 15. 15.                Zorunlu ders çizelgesine uygun ders planının hazırlanması
 16. 16.                Araç-Gereç ve teknoloji kullanımı.
 17. 17.                Öğrencilerin ders içi ve ders dışında da gözlemlenmesi.
 18. 18.                Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler.
 19. 19.                Öğrencilerin sınıfı ve okulu daha çok sevmeleri için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
 20. 20.                Kapanış.

 

 

2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1 )Birleştirilmiş Sınıflar Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı yukarıda belirtilen yer ve zamanda ………………..başkanlığında toplanmıştır.

 

2) Bu yıl da Ünitelendirilmiş yıllık planının hazırlanması ve hazırlanan bu plan çerçevesinde birleştirilmiş sınıf olduğundan 1.sınıftaki öğrencilere ağırlık verilecek şekilde hazırlanması gerekliliğine karar verildi. Türkçe dersleri içinde Dil bilgisi çalışmalarına ve diğer sınıfların konularına da eksiksiz olarak devam edilmesi kararına varıldı.1.Sınıfta ve diğer sınıflarda bitişik eğik yazıya dikkat edilmesine ve öğrencilerin en güzele kadar ulaşmasını sağlayacak çalışmaların yapılması gerekliliği konuşuldu.

Ayrıca Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitaplarına uygun şekilde hazırlanması ve buna göre derslerin işlenmesi söylendi. Ayrıca günlük plan da hazırlanırken kılavuz kitapları olmayan derslere dikkat edilmesi gerekliliği söylendi.Ünitelendirilmiş Planı olan Kılavuz kitaplarda ilgili yerlere not düşülerek (tarihlenerek) derslerin işlenmesi kararlaştırıldı.

 

3) ………………..okula yeni kayıt yapılan öğrencilerin oryantasyonu için mevcut plana bağlı kalınarak gerekli çalışmaların yapılmasını,öğrencilerin okulu keşfetmeleri gerektiğini belirtti.

 

4) ………………..1.sınıfa başlayan öğrencilere program dahilinde önce çizgi çalışmalarının yapılacağı,sonra ses öğretimine geçileceğini söyledi. Bunu öğretirken çeşitli çizgi filmler afişlerden ve teknolojik imkanlardan faydalanacağını söyledi.Diğer sınıflarda eğitim gören ve okuma yazma bilmeyen öğrencilere de gerekli çalışmalar yapılacak ve seviyeleri artırılacak.Diğer Sınıflarda ise gerekli çaba sarf edilecek Öğretmen kılavuz kitabında olan etkinlikler ve çalışma yapraklarından faydalanılacak.Hayat Bilgisi dersi günlük hayatla ilişkilendirilerek gerektiği zaman gerçek olaylardan yola çıkılarak çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri ile işlenecek.Matematik dersinde işlenecek olan konular gerektiği zaman birleştirilecek ve öğrencilerin daha iyi anlamaları sağlanacaktır.Matematik dersi somutlaştırılarak her öğrencinin seviyesi oranında işlenmesi gerektiğini belirtti.

 

5) ………………..yeni eğtim sistemi ile ilgili yapılacak çalışmaların basın ve yayın organlarından güncel olarak takip ederek gerekli çalışmaların uygulamaya konulması gerektiğini belirtti.

 

6) ………………..yönetmelik  gereğince Eğitim-Öğretim yılında kutlanacak olan belirli günler ve haftaların ders içi ve ders dışında gerekli hassasiyet gösterilerek kutlanılması sağlanılacak. Önemli haftalarda sınıf panosunda öğrenci çalışmalarına yer verilmesi ve dosyalanması gerektiğini belirtti.

 

 

7) ………………..öğretim yılında derslerde kullanılacak olan araç ve gereçler;Türkçe dersinde imla kılavuzu,Türkçe sözlükten , Matematik dersinde cetvel ve ürün dosyalarından faydalanılacağı, öğrencilerin ihtiyacı olan araç ve gereçlerin velilere iletilmesi sağlanılacak dedi.

 

8) ………………..yönetmelikte belirtilen kararlara uygun olarak sınıf paylaşımının yapılması gerektiğini belirtti. ………………..sınıf paylaşımında öğrenci sayılarına dikkat edilmesi gerekir dedi.

 

9) Ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi . ………………..1.sınıf için performans ve proje ödevleri yıl içinde belirlenirse seviyelerini ölçmek için daha verimli olacağı 2.3.ve 4.sınıflar için seviyelerine uygun proje ve performans görevlerini dönem başında belirlenmeli ve sınıflara uygun zamanlarda dağıtılmalı dedi.

 

10) ……………….., veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması gerektiğini söyledi. Okul Öğretmen ve Veli ilişkisine gerekli hassasiyetin gösterilmesine çalışılmasını söyledi. Bu toplantılarda velilere öğrencilerde görülen eksikliklerin vurgusu yapılmasına çalışılmalıdır dedi.

 

11) ………………..sene başı bilgisayar destekli eğitim seminerinin bilgilendirici ve faydalı olduğunu belirtti.Öğretmenler ihtiyaç duyduğu zaman kursiyer netten takip edebileceğini belirtti.

 

12) ………………..,öğrencilerin sağlıklı beslenmesi,ailelerin bilinçlendirilmesi,dengeli beslenmenin faydaları anlatılacaktır. Öğrencilerin görme ,duyma eksiklikleri olup olmadığı arada bir kontrol edilecek. İyi bir eğitim  öğretimin düzenli beslenme ile doğru orantılı olduğu vurgulanarak velilere anlatılacaktır.

 

 

13) ……………….., Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleşmesi,bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliğine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak en fazla kitap okuyan öğrenci her ay  kitap kurdu panosunda asılarak sergilenecektir. Böylelikle öğrencilerin okuma istekleri artırılacaktır.

Serbest etkinlikler dersinde Öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını geliştirecek çalışmalar yapılmasına kararını aldı.

 

14) Dersin işlenişine göre alınacak tedbirler öğrenci merkezli eğitime yönelme:

Dersin işlenişine göre öğrenci merkezli eğitime yönelme ve öğrenci neyi istiyorsa onu vermeye çalışılmasına karar verildi.

 

15) ………………..haftalık ders programının zorunlu ders çizelgesine ve ilgili yönetmelikler dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini belirtti.

 

 16) Araç-Gereç ve teknoloji kullanımı:

Derslerde araç-gereç kullanımına önem verilmesine ve yeni teknolojilerden yararlanılması istendi.

 

17)  Öğrencilerin ders içi ve ders dışında da gözlemlenmesi:

Öğrencilerin ders içinde ve ders dışında da izlenmesi, görülen olumlu ve olumsuz davranış ve öğrenmeleri,tespit edilerek olumsuzları düzeltme çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.

 

18)  Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler:  Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ilk hedefin öğrenci merkezli olması gerektiğini  vurguladı. Yapılan eğitim ve öğretimin ezberden uzak, somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenen, özellikle öğrenciyi yaparak yaşayarak öğrenmeye sevk edici olması gerektiği kararını aldı.
Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin yeniden okunup incelenmesine, derslere yansıtılmasına ve uygulanmasına karar verildi. Kullanılacak yöntem ve tekniklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.
Buluş yolu, Soru Cevap, Araştırma İnceleme,Beyin Fırtınası,Örnek Olay,Sonuç Çıkarma,Sonuç Cümlesi Yazma,Resimleme,Tahmin Etme,Hangisi Daha Önemli,Röportaj Yapma,Mektup Yazma,Öyküleştirme
Düşündüğünü Söyle,Yaparak Yaşayarak Öğrenme,Gösterip Yaptırma vb.

 

 

19)  Öğrencilerin sınıfı ve okulu daha çok sevmeleri için yapılacak çalışmaların belirlenmesi:   Sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerin okuldan daha çok zevk almalarını sağlamak amacıyla sosyal etkinliklere fazlaca yer verileceği kararlaştırıldı.Sınıfları kaynaştırma amaçlı ortak araştırma çalışmaları,çeşitli eğlence etkinlikleri düzenleneceği belirtildi.

 

20)  Yeni bir eğitim-öğretim yılının iyi geçmesi temennileri ile toplantı sona erdi.

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>