2013-2014 Merkezi Sistem Sınav Konuları

2013-2014 Merkezi Sistem Sınav Konuları

Ortaokulların 8 inci sınıflannda 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji,
T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav
yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sına,
seklinde uygulanacaktır.
Merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlannın islerıisinde’Tiirkiye
genelinde birlik sağlamak amacıyla 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, çalısma takvimine göre
konu/kazanımlarm dağılımını gösteren çizelgeler hazırlanrrus ve “httpı//ttkb.meb.gov.tr/” adresinde yayımlanmıştır.
Merkezi sistem ortak sınavda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık planlannı
uygulamalannda bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son
haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması
planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına iliskin hususlar Bakanlığımızca
hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir.
Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki
hususların dikkate alırıması gerekmektedir:
I.Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim
yılının bal’ından “BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINA V”ın yapılacağı tarihe kadar olan
konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.
2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretirr
yılının bal’ından “İKİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan
tüm konu! kazanımlarla sınırlı olacaktır.
3.”BİRİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın ve “İKİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM
ORTAK SINA V’tın yapılıs tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği sekilde konu! kazanımların süresi içinde
işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri
alacaktır.
4.Çizelgelerde “birinci dönem merkezi sistem ortak sınav” ve “ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav”
dışında öğretmenlerin yapacaklan diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu
sınavlan belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

2013-2014 TEOG Merkezi Sistem Ortak Sınav Konularını İndirmek İçin:

2013-2014 Türkçe Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

2013-2014 Almanca Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

2013-2014 Matematik Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

2013-2014 İnkılap Tarihi Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

2013-2014 Fransızca Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

2013-2014 Din Kültürü Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

2013-2014 Fen Teknoloji Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

2013-2014 İngilizce Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

 

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVDA DERSLERİN KONULARI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>