6. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

6. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

A)  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 

 1. 1.  Cümle değeri taşıyan; evet, hayır, peki gibi anlatımların sonuna cümle devam etmiyorsa ……………….konur.
 2. 2.  görevdeş sözcük ya da sözcük öbekleri arasına ………….. konur.
 3. 3.  Özne ile yüklem arasına başka ögeler girmişse özneden sonra ……………….konur.
 4. 4.  Tırnak içine alınmamış alıntılardan sonra …………… konur.
 5. 5.  Aralarında; ama, fakat, ancak gibi bağlaçlar bulunan bağlı cümlelerin ayrımında ……………………. kullanılır.
 6. 6.  Özneden sonra aralarında virgüller bulunan eş görevli ögeler varsa özneden sonra …………………….. kullanılır.
 7. 7.  Duygu ve heyecan bildiren ifadelerden sonra ……………. konur.
 8. 8.  Tamamlanmamış cümlelerin sonunda ……………………. kullanılır.
 9. 9.  Benzer örneklerin sürüp gittiğini anlatmak için ……………. kullanılır.
 10. 10.     Doğruluğundan emin olunmayan bilgilerden sonra ………… ………………….. kullanılır.
 11. 11.     Hitaplardan sonra ………………………………………kullanılır.
 12. 12.     Arasözlerin ayrımında …………………………kullanılır.
 13. 13.     Aktarma sözleri göstermede………………..tırnak kullanılır.
 14. 14.     Eş anlamlı sözcüklerin belirtilmesinde …………………. kullanılır.

 

B)  Aşağıdaki cümleler noktalama açısından doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız

 

(……) Bu annemin, İstanbul’da, doğan bir kadının öyküsüdür.

(……) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

(……) “Yoo, güvercinlerime dokunmayınız.”dedi.

(……) Kar, yılın ilk karı…Belliydi yağacağı, kaç gündür neydi o soğuklar öyle.

(……) Beş yaşındaki kardeşim 100’e kadar sayabiliyor.

(……) Bu anket 2’milyon kişiye uygulanmış.

(……) Babası, oğluna: Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? diye sormuş.

(……) “Bize yapacak iş kalmadı.”demektedir.

(……) Onun her şeyi var: evi, arabası, parası…..

(……) Beklediğimiz konuklar, emin ol, gelmeyecekler.

(……) Esma, gözlerimin içine bakarak gitti.

(……) Kendimi dinlemek istemiyorum baba; ama seni dinlerim.

(……) Gözlerimin içine bakarak söyledi; dedi.

C)  Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleri ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanlarına (D) yanlış olanlarına (Y) yazınız.

 

(……) Kısa çizgi eş görevli sözcüklerin arasında kullanılır.

(……) Anlam karışıklığını gidermek için virgül kullanılır.

(……) Cümlede vurgulanması gereken özneden sonra iki nokta kullanılır.

(……) Tamamlanmış cümlelerin sonunda üç nokta kullanılır.

(……) Özel adlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmada kesme işareti kullanılır.

(……) Benzer örneklerden ve açıklamalardan önce iki nokta kullanılır.

(……) Ögeleri arasına virgüller konmuş sıralı cümleler arasında noktalı virgül kullanılır.

(……) Aktarma  sözlerin  belirtilmesinde  tırnak  işareti kullanılır.

 

 

Ç)      Aşağıdaki cümlelerde noktalama yanlışlığı varsa (Y) yoksa (D) yazınız.

 

 

(……) Yarışmada Cahit Sıtkı’nın “Otuz Beş Yaş” şiiri birinci,

Atilla İlhan’ın “Cabbaroğlu Mehmet”i ikinci, Fazıl

Hüsnü’nün “Çakır’ın Destanı” adlı kitabından bir parça

da üçüncü oldu.

(……) Merak ediyorum, yanındaki kimdi? Kardeşi mi?yoksa

arkadaşı mı? Niçin benimle tanıştırmamıştı? Niye beni

görmezlikten gelmişti?

(……) “Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak istersiniz,

yoksa bir okur tarafından yüz bin kez mi?” Bu soruya

Paul Valery, şu yanıtı veriyor: “Yüz bin okur tarafından

yüz bin kez okunmak isterim.”

(……) Son yıllarda sayıları gittikçe artan bu tür yapıtlar,

gerçekten roman mı! Kimi eleştirmenler, bunları roman

türü içinde düşünmüyor.

(……) Kasabaya karşıdan baktığınızda, büyük bir tepenin

yamacına yayılmış, çatısı olmayan yüzlerce yapı

görürsünüz. İçine girdiğinizde de yıkık, sıvaları solmuş,

dökülmüş duvarlar. Ot bürümüş, dar, taş sokaklar.

(……) Bir şiir düşünün: Sözcükler yerli yerinde, imgeler özgün,

çağrışımlar zengin, deyiş kusursuz: Ama eksik bir yanı

var, peki nedir bu eksik olan? Şairin kişiliği.

(……) Evdeyim. Dışarıda kar… Yalnızım. Yazılar, çeviriler var

önümde. Yarım kalmış öyküler, romanlar, denemeler…

D)  Aşağıdaki cümlelerde ( ) gösterilen yerlere uygun noktalama işaretleri koyunuz.

 1. Dili bir kağıda benzetebilirsiniz.(  ) Düşünce (  ) kağıdın ön yüzü (  ) ses (  )arka yüzüdür (  )
 2. (  )Televizyon zararlı mı (  ) değil mi (  ) (  ) konusu bakalım daha ne kadar tartışılacak (  )
 3. Dünden beri yağan kar her tarafı bembeyaz yaptı. O kadar soğuk ki (  )küçük odamı ısıtamıyorum (  ) ellerim üşüyor    (  ) canım yazı yazmak istemiyor. Koltuğumda oturup sobanın yanında dalga geçmek (  ) Bundan da sıkılıyorum.
 4. Bizim ozanların (  ) eleştirmenlerin pek sevdiği bir söz var    (  ) (  ) Şiir sözcüklerle yaratılır. (  )
 5. Önceleri ısınamamıştım (  ) ama (  ) Yahya Kemal’le Sohbetler (  )de ilginç şeyler buldum (  )
 6. Ta çocukluğumdan beri trenleri gören bir evde yaşamak isterdim (  ) Demiryoluna bakan bir pencere (  ) bir balkon    (  ) Rayların içinde yürüye yürüye eve gelmenin tadı (  )
 7. Deyimler ayrı yazılır (  ) ayıkla pirincin taşını (  ) kaşla göz arasında (  ) gel zaman git zaman (  ) dostlar alışverişte görsün (  )
 8. Yayla yavaş yavaş değil (  ) sabırlı (  ) ağır değil (  ) temkinlidir (  )
 9. Bir yazarı (  ) birkaç eleştirmenin göklere çıkarması (  ) onu kalıcı mı kılar (  ) Yıllar sonra yazar da ona düzülen övgüler de unutulup gitmişse (  ) nedir yazarı gelecek kuşaklara bırakan (  )

E)  Altı çizili sözlerden sonra kullanılan noktalama işaretlerinin neden kullanıldığını  …….. ile gösterilen yere yazınız.

 1. Bayan, satıcıya vitrinde gördüğü kazağın eşini almak isteğini söyledi.

……………………………………………………………………

 1. Sanatta üslûp en önemli unsurdur.

……………………………………………………………………

 1. Kitabı kapadı. Bahar geliyordu; güneşli fırtınalar, renk renk çiçekler ve başka insanlarla birlikte.

……………………………………………………………………

 1. 1997’den beri çalışıyorum bu alanda.

……………………………………………………………………

 1. Evini, arabasını sattı; yine de borçlarını ödeyemedi.

……………………………………………………………………

 1. Akıllı insan iki şeyi çok iyi anlamalıdır: Bir,insanı insan yapanın sosyal değerler olduğunu; iki, dünyaya nesnel gözlerle bakması gerektiğini.

……………………………………………………………………

 1. Bir buluşma yeridir şimdi hüzünlerimiz, diyordu şair.

……………………………………………………………………

 1. Türkçe Ural-Altay dil ailesine mensuptur.

……………………………………………………………………

 1. Zeki biriydi, kendi sorunlarını kendi hallederdi.

……………………………………………………………………

 1. Neticeyi sözcükler, sıfat ya da zarftır: zeki çocuk, zor soru, çok kızmak, kötü kötü bakmak…

……………………………………………………………………

F)   (  ) ile boş bırakılan yere uygun noktalama işaretini koyunuz.

 

 1. Sevgili Çocuklar (  ) Buraya geldiğiniz ilk günü unuttunuz mu?
 2. Onun en çok sevdiği ağacı (  ) dut ağacını, kesmişlerdi.
 3. Mektubuna (  ) Sayın Başkan (  ) diye başlayabilirsin.
 4. Oysa ben sana bunları anlatmalı mıyım (  )
 5. Bu çocuk onun kardeşi mi (  ) yoksa arkadaşı mı?
 6. Elinden geleni yapıyor (  ) ama yine de başaramıyordu.
 7. Ahmet Bey (  ) Bir daha gelme buralara.
 8. Eyvah V Yine ay sonu geldi.
 9. Çocuklar hazırlandı mı (  ) onlara bir bakayım.
 10. Karacaoğlan 17.yy (  ) da yaşamıştır.
 11. Uzaktan (  ) belirsiz bir yerden Aypare sesleniyordu (  )        (  )Var olmak, yok olmaktan iyidir. Başını dik tut ve yaşa olabildiğince…(  )
 12. İhsan Bey(  )in toparlacık gövdesinin üstünde 40(  )lı yıllardan kalma saygı alışverişlerinin (  ) Atatürk devrimlerinin sembolü fötr (  )
 13. (  )Aklını kullan aklını (  ) Sen insansın, insan olmanın anlamı bu. Akıl akıl (  ) (  )
 14. Bayhan Ağabey benim Baframdan yakarak (  ) (  )İleriye gitmek mi (  ) (  ) diye sormuştu.
 15. Öksüzlük demişti (  ) yarımlık demişti (  ) ezilmişlik ve silkiniş (  ) Cesaret mi (  ) temkinlik olmak mı (  ) yoksa besiye çekilip fırsat kollamak mı daha akıllıcaydı (  ) Cesaret cesaret (  )
 16. (  )Gülü tarife ne hacet (  ) ne çiçektir biliriz (  ) (  ) mısrası dünyanın her yerinde söylenebilir (  ) ancak hiçbir edebiyatta (  ) sanırız (  ) Türk şiirindeki kadar müstesna anlamlar kazanmamıştır (  ) Gül her iklimde yetiştirilebilir    (  ) lakin onun has bahçesi yine Türk klasik şiiridir (  ) Orada güllerin binbir çeşidinden (  ) elvan elvan kokusundan (  ) katmer katmer renginden bahisler açmak (  ) bap bab tarhlar düzenlemek (  ) deste deste manalar devşirmek mümkündür (  ) Gül (  ) önce goncadır (  ) Bu yüzden güzellerin ağzına benzer (  ) Onun açılması ile güzellerin gülmesi (  ) birbirine denk tutulmuştur hep (  ) Gülmek eyleminin açılan bir gonca ile illiyet bağı olduğu kesindir     (  ) (  ) Yüzünde güller açan (  ) bir kişiden bahsederken (  ) onun gonca telakki olunan ağzının açıldığından (  ) yani gülme eyleminden bahsederiz (  )
 17. Aşk (  ) gülü dikeniyle avuçlamak (  ) ama kanayan ellerin hesabını gülden sormamaktır (  )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>