İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Tema Özetleri

İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Tema Özetleri

Okulda yeni bilgiler öğrenir, yeteneklerimizi ve becerilerimizi geliştiririz.Bunun için bizlere bazı görev ve sorumluluklar düşer. Okula hazırlıklı gitmek görev ve sorumluluklarımızdan biridir.Ödevlerimizi zamanında ve eksiksiz yapmalıyız.Okul çantamıza gerekli araç gereçleri yerleştirmeliyiz.Zamanında uyanmalı, okula geç kalmamalıyız. Okul giysilerimizi akşam hazırlamalıyız.Okul hazırlıkları, düzenli olmamızı ve derslerimizi daha iyi anlamamızı sağlar. Böylece daha başarılı oluruz.

HAYAT Bilgisi

341Birbirine karşı sevgi, saygı ve anlayış gösteren kişilerden her birine arkadaş denir.Arkadaşlarımız hayatımızda önemli bir yer tutar.

Arkadaşlarımızla birlikte oyun oynar, ders çalışırız. Onlarla duygula

rımızı paylaşırız. Birlikte eğlenir, mutlu olur,üzülürüz.Yaşamımızın büyük kısmını birlikte geçirdiğimiz, birçok şeyi paylaştığımız arkadaş larımızı iyi seçmeliyiz.

İnsanların arkadaşlarında bulunmasını istediği özellikler genellikle

çalışkanlık

yardımseverlik

iyimserlik

samimiyet

güvenilirlik

akıllılık

saygı

hoşgörü

cesurluk

dürüstlük

anlayış

uyumluluk

Görünüş ya da yapı bakımından ortak yönleri olanlara benzer, ayrı yönleri olanlara farklı denir.“Benzerlik” ve “farklılık” ifadeleri insanlar

için de kullanılır.İnsanların fiziksel özellikleri, hoşlandıkları,yetenekleri arasında benzerlikler ve farklılıklar vardır. İnsanlar arasında farklılık ların olması bir olumsuzluk değildir.Okuldaki arkadaşlarımızla saç ve göz

renklerimiz, boyumuz, ağırlığımız benzer ya da farklı olabilir.

Farklılık ve benzerliklerimizin olması doğaldır.

Benzerlik ve Farklılıklar D

Arkadaşl

 

Zamanımızın büyük bir bölümünü okulda geçiririz.Burada öğretmen lerimiz, arkadaşlarımız ve okul çalışanlarıyla birlikte oluruz. Bu insan larla sürekli iletişim kurarız.İletişim kurarken uygun davranışlarda bulunmalıyız.Öğretmenlerimize karşı her zaman saygılı olmalı, sözlerini dikkatle dinlemeliyiz. Öğretmenimize “siz” diye hitap etmeliyiz.Okul çalışan larına karşı saygılı davranmalı, onların işlerini kolaylaştırmalıyız.

Arkadaşlarımızla iyi ilişkiler kurmalıyız. Konuşmalarımızda nezaket

ifadeleri kullanmalıyız. Onlara karşı hoşgörülü olmalıyız. Sözlerini kesmeden dinlemeliyiz. Arkadaşlarımızla yardımlaşmalıyız.

Okulda

 

Günlük yaşamımızda bazı davranışlarımıza dikkat ederek

arkadaşlarımızla ilişkilerimizi güçlendirebiliriz. İşte size birkaç ipucu:

✷ Her zaman güler yüzlü olalım.

✷ Arkadaşımızın duygularını anlamaya çalışalım.

✷ Arkadaşlarımızın yanlış davranışları olduğunda onları uyaralım.

✷ Arkadaşlarımıza onları sevdiğimizi söyleyelim.

✷ Yardım istediklerinde onlara yardım edelim.

✷ Eleştirilerini hoş karşılayalım.

✷ Paylaşımcı ve güvenilir olalım.

✷ Sorunlarımızı kavga etmeden, konuşarak çözelim.

 

Duygular; belirli bir olay, durum ya da kişilerin iç dünyamızda uyandırdığı mutluluk, korku, kızgınlık, üzüntü gibi hislerdir. Bir arkada şımızdan hediye alınca mutlu oluruz. Bir oyunu kazandığımızda sevi niriz. Beklemediğimiz, ani olaylarda korkabiliriz. Arkadaşımızla sorun

yaşadığımızda üzülebilir, haksızlığa uğradığımızda kızabiliriz.Duyguları paylaşmak bir ihtiyaçtır. Önemli olan duygularımızı uygun şekilde ifade etmektir. Kızgınlık olumsuz bir duygudur. Kızgın olduğumuzda

kontrolümüzü kaybedersek kendimize ve çevremizdeki insanlara zarar

verebiliriz. Kızgın olduğumuzda nasıl davranacağımızı bilirsek bu duygunun ilişkilerimizi etkilemesini engelleyebiliriz.

Duygularımızı Soyluyoruz

Kızgın olduğumuzda,

✷ Sakin olmaya çalışmalıyız.

✷ Derin derin nefes almalıyız.

✷ Asla kötü sözler söylememeliyiz.

✷ Sesimizi yükseltmemeliyiz.

✷ Şiddete başvurmamalıyız.

✷ Duygularımızı nazik ifadelerle söylemeliyiz.

 

Yanlı davranış, olaylar karşısında taraflı davranış göstermektir. Örneğin,arkadaşımız haksız olduğu hâlde onu sevdiğimiz için haklıymış gibi davranmak, insanlara lakap takmak, onların özellikleriyle alay

etmek, dışlamak yanlı davranışlardır.Yanlı davranışların nedeni,duygu larımızın bizi etkilemesi, olayları iyi anlamamak olabilir.Bu tür davra nışlar ilişkilerimizin bozulmasına neden olur.İnsanların güvenini kaybederiz.Bu nedenle yanlı davranışlardan kaçınmalı, herkese saygı duymalıyız.

Çevremizdeki insanlarla aramızda sorunlar yaşayabiliriz. Öğretme

 

nimiz,arkadaşlarımız, okul çalışanları ile ilişkilerimizde de sorunlar olabilir.Sorunlarımızı tam olarak belirlemek, onları çözmemize yardımcı olur.Sorunlarımız yokmuş gibi davranmak yerine çözmek için çaba

harcamalıyız. Doğru çözüm yöntemi uygulamak, bizi en iyi sonuca götürür.İşte size örnek bir çözüm yöntemi:

Sorun Cozme Yontemi:

1. Sorunu tanımlayınız.

2. Kimlerden yardım alacağınızı belirleyiniz.

3. Çözüm yollarını düşününüz.

4. Uygun çözüm yoluna karar veriniz.

5. Kararı verdi¤ğiniz çözüm yolunu uygulayınız.

Yukarıdaki çözüm yolunu kullanarak örnek bir sorunu çözelim:

Sorun: Hatice, sabahları zamanında uyanamamaktadır. Bu yüzden

okula geç kalmakta, ders başladıktan sonra sınıfa girmektedir. Derse geç

geldiğinden ilk dersleri pek anlayamamaktadır. Bu da başarısını etkile mektedir. Öğretmeni Hatice’yi birkaç kez uyarmıştır.

Cozum:yolları:

◆ Akşam erken yatmak

◆ Çalar saat kullanmak

◆ Sabah uyanmak için aile bireylerinden yardım almak

◆ Evden daha erken çıkmak

◆ Okula taşıt kullanarak gitmek

Temel “Okulum evimize yakın oldu¤undan taşıtla gitmek sorunumu çözmez.

Evden daha erken çıkarsam kahvaltı zamanını kısa tutmam gerekir. Beslenmeme dikkat etmezsem başka sorunlarla karşılaşabilirim. Sorunumu çözmez.

Akşam erken yatarsam uykumu almış olurum. Sabah zamanında uyana bilirim. Çalar saat kullanmak uyanmama yardımcı olabilir. Aile

bireylerimden de yardım isteyebilirim. Bunlar sorunumu çözmeme yardımcı

olabilir.”

5. Akşam erken yatıyorum. Çalar saat kullanıyorum. Sabah uyanmazsam

aile bireylerimden beni uyandırmalarını istiyorum.

Okulumuzun yerini belirtmek için adres bilgilerinin yanı sıra krokiden de yararlanabiliriz.Kroki, bir yerin kuş bakışı görünüşünün ölçüsüz olarak kâğıt üzerine küçültülerek çizilmesidir. Kuş bakışı görünüş ise bir yerin yüksekten görünümüdür.Okulun krokisi çizilirken, okul çevresindeki

yollar, binalar belirlenir. Bu yapılar kare,dikdörtgen, üçgen gibi geometrik şekillerle bir kâğıt üzerine çizilir.Krokide ölçü aranmaz.

Kroki ile ilgili bilgilerimizi kullanarak sınıfımızın da krokisini çizebiliriz.

Okulumun ve Sınıfımın Krokisi

353Okul, insanların eğitim, öğretim gördüğü kurumlardır. Her kurumun birtarihi vardır. Biz de okulumuzun tarihini araştırabiliriz. Okulumuzun tarihini öğrenmek için şu konuları araştırabiliriz:

◆ Okulumuz adını nereden almıştır?

◆ Okulumuz ne zaman yapılmıştır?

◆ Okulumuzda yetişmiş ünlü, önemli

kişiler kimlerdir?

◆ Okulumuzun binası eskiden farklı

bir amaç için kullanılmış mıdır?

Araştırma yaparken okul kütüphanesinden, okul çalışanlarından, okulun

tarihi ile ilgili bilgisi olan büyüklerden bilgi alabiliriz.

İnsanlar hayatlarını kolaylaştırmak için birçok eşya kullanırlar. Bu eşyalardan bazıları herkes tarafından kullanılır. Okul ve sınıf eşyaları da bu şekilde kullanılan eşyalardandır.Okul ve sınıf eşyaları kişisel eşyamız değildir.Okulda bulunan herkes bu eşyaları kullanabilir.Dolaplar, sıralar, haritalar vb. ortak kullanılan eşyalardır. Okul ve sınıf eşyalarını özenli

kullanmalıyız. Başkalarının da bizim gibi bu eşyalardan yararlanacağını unutmamalıyız. Ayrıca okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmak okul

bütçesine katkı sağlar. Örneğin, arkadaşlarınız sınıfta top oynadı. Yanlışlıkla sınıfın camı kırıldı.Kış mevsimin desiniz ve üşüdünüz. Soğuk ortamda nasıl ders yapacaksınız?Kırık cam parçaları sınıftaki arkadaş larınıza zarar verebilir. Böyle bir sorunla karşılaştığınızda öğretmeninize ya da okul çalışanlarına haber vermelisiniz.

Okul ve sınıf eşyalarını dikkatli kullanmanın hepimizin görevi olduğunu

unutmayalım.

Temel Kaynak 3

Belli bir amacı, kuralı olan eğlenceli etkinliklere oyun denir. Oyun oynayarak eğleniriz. Oyunlar yaratıcılığımızı, düşünme yeteneğimizi artırır. Arkadaşlıklarımızı geliştirir.Oyunlarda kazanmak kadar kaybet mek de doğaldır. Oyunu kaybetmek, kurallara uymamak ya da gerekli davranışlarda bulunmamaktan olabilir. Oyunu kaybettiğimiz zaman üzülmemeli,niçin kaybettiğimizi düşünmeliyiz.Oyunların eğlenmek için oynandığını unutmamalıyız.

 

Okullar toplu olarak yaşadığımız yerlerdir. Toplu yaşanan her yerde

olduğu gibi okulda da uyulması gereken kurallar vardır.

Okul Kuralları

✷ Okula zamanında gelmek

✷ Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmak

✷ Yerlere çöp atmamak

✷ Koridorlarda koşmamak

✷ Okul çalışanlarına karşı saygılı olmak

Okul kurallarına uyulmadığında sorunlarla karşılaşabiliriz. Örneğin,

koridorda koşarsak bir arkadaşımızın düşüp kaza geçirmesine neden

olabiliriz. Böyle bir sorunla karşılaştığımızda arkadaşımızdan özür

dilemeliyiz. Büyük bir kaza olduysa hemen öğretmenimize haber vererek

gerekli tedavinin yapılmasını sağlamalıyız.

Okul kuralları okulda düzeni sağlamak için konulmuştur. Bu nedenle

okuldaki herkesin uyması gerekir.Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım.

Gün boyunca insanlarla iletişim kurarız. iletişim kurarken insanları kırmamaya, onlara karşı kibar davranmaya özen göstermeliyiz. iletişim

kurduğumuz insanların ihtiyaçlarına, sorunlarına karşı düşünceli davranmamız gerekir.Bu davranış şekli duyarlı olmaktır. Örneğin, kendisine şaka yapılmasını istemeyen arkadaşımıza şaka yapmamalıyız.

 

1 Yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>