ilkokul 4.sınıf matematik doğal sayılar çalışma kağıdı ( 140 soru )

ilkokul 4.sınıf matematik doğal sayılar çalışma kağıdı ( 140 soru )

DOĞAL SAYILAR

      1 )8a3a5  beş basamaklı doğal sayısındaki  a’ların basamak değerlerinin  toplamı 2020 olduğuna göre a  kaçtır?

A) 2       B) 3       C) 4       D) 5

2 )10 000 + 10 000 + 1 000 + 1 000 + 100 + 100 + 1 şeklinde çözümlenen    doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22 222                      B) 22 201

C) 22 111                      D) 22 011

3 )Beş yüz on bin elli  doğal sayısının sayısının rakamlarla yazılışı    aşağıdakilerden hangisidir?

A) 510 500       B) 500 050

C) 51 050         D) 510 050

4 )15698 doğal sayısında basamak değeri en büyük rakam hangisidir?

A) 1       B) 5       C) 6       D) 9

5 )(2×10 000)+(3×1 000)+(5×100)+(8×10) şeklinde çözümlenen doğal sayı   aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 180       B) 20 358

C) 23 580       D) 2358

6 )Beş yüz bin on üç  sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden    hangisidir?

A) 5 001 013       B) 501 013

C) 500 013          D) 500 003

7 )abc üç basamaklı bir doğal sayısıdır. a’ya  2 ekleyip,  c’den 1  çıkarırsak sayının değeri nasıl değişir?

A) 19 azalır.         B) 19 artar.

C) 199 azalır.       D) 199 artar.

8 )4 &#8902; 03 < 4503  olduğuna göre,   &#8902; yerine yazılabilecek rakamların

toplamı kaç eder?

A) 10       B) 9       C) 6       D) 4

9 )508 216 doğal sayısındaki  8’in basamak değeri kaçtır?

A) 80 005       B) 8 000

C) 800            D) 8

10 )Doksan bin doksan  sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden   hangisidir?

A) 90 090         B) 90 900

C) 900 900       D) 900 090

11 ){5, 0, 2, 7} kümesinin rakamlarıyla yazılabilen dört basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

A) 4650       B) 5445

C) 5463       D) 5473

12 )Sayıları yazmakta kullandığımız rakamlar kaç tanedir?

A) 10       B) 9       C) 15     D) Sınırsız sayıda

13 )Onlar basamağındaki  rakamı, birler basamağındaki rakamının 2 katı   olan iki basamaklı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24       B) 48       C) 84       D) 63

 

14 )4376 sayısındaki 4 ve 7 rakamlarının basamak değerleri arasındaki fark  kaçtır?

A) 3900       B) 3940

C) 3930       D) 3800

15 )Aşağıdaki beş basamaklı  doğal sayıların en küçüğü hangisidir?

A) 79 900       B) 77 670

C) 77 700       D) 78 000

16 )Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır ?

A) 56872 < 58721       B) 46870 > 38990

C) 88660 > 89200       D) 99989 > 99899

17 )Aşağıdakilerden hangisi  {2, 8, 0, 3, 4} kümesinin rakamlarıyla  yazılabilen beş basamaklı en küçük doğal sayıdır?

A) 32804       B) 20438

C) 84320       D) 20348

18 ){8, 3, 0, 1} kümesinin rakamlarıyla azılabilen en büyük ve  en küçük       dört basamaklı doğal sayılar arasındaki fark kaçtır?

A) 7272       B) 7201       C) 7070       D) 7072

19 )30 tane binliğin içinde kaç tane birlik vardır?

A) 30 000       B) 3 000       C) 3 00       D) 3

20 )20 tane binlik ve 10 tane yüzlükten oluşan sayı kaçtır?

A) 2 010      B) 21 000     C) 20 100    D) 21 100

21 )Yüz beş bin elli  doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden   hangisidir?

A) 105 050       B) 105 505

C) 105 500       D) 105 005

22 )Yetmiş sekiz bin on dört doğal sayısının rakamla yazılışı   aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7814         B) 78140

C) 78014       D) 78104

23 )46 261 doğal sayısının  okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırk altı milyon iki yüz altmış bir

B) Dört yüz altı bin iki yüz altmış bir

C) Kırk altı bin iki yüz altmış bir milyon

D) Kırk alı bin iki yüz altmış bir

24 )71239 doğal sayısındaki 1 ile 9’un basamak değerinin farkı kaçtır?

A) 1991       B) 999       C) 991       D) 99

25 )7563 + 2347 + 267 toplamına eşit olan sayı,  dört basamaklı en büyük  doğal sayıdan ne kadar fazladır?

A) 146       B) 149       C) 164       D) 178

26 ){6, 0, 5}  rakamları birer defa kullanılarak kaç değişik 3 basamaklı    doğal sayı yazılır?

A) 6       B) 5       C) 4       D) 3

27 )Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı doğal sayıdır?

A) 500100       B) 69740      C) 3542      D) 743

28 )604 090 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) (6×100 000) + (4×10 000) + (9×10)

B) (6×10 000) + (4×1000) + (9×10)

C) (6×10 000) + (4×100) + (9×10)

D) (6×100 000) + (4×1000) + (9×10)

29 )Otuz bin iki yüz altı  doğal sayısının rakamlarla yazılışı   aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30260       B) 30206

C) 30602       D) 32006

30 )Üç yüz bin yirmi beş doğal sayısının rakamlarla yazılışı    aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3025             B) 300 025

C) 302 500        D) 325 000

31 )5 basamaklı doğal sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark    kaçtır?

A) 89 999       B) 8 999

C) 80 000       D) 88 888

32 )73 456 sayısında, basamak değeri en küçük rakam hangisidir?

A) 3       B) 4       C) 5       D) 6

33 )Doğal sayıların yazılmasında kullanılan rakamların kümesi kaç    elemanlıdır?

A) 8       B) 9       C) 10       D) 11

34 )Altı basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?

A) 699 999       B) 899 999

C) 999 999       D) 998 999

35 )Otuz altı bin beş yüz seksen yedi  sayısının rakamlarla yazılışı    aşağıdakilerden hangisidir?

A) 36 978       B) 36 958

C) 38 857       D) 36 587

36 )632709  doğal sayısındaki 2’nin basamak değeri kaçtır?

A) 20              B) 200

C) 2 000         D) 20 000

37 )127 127,   568 369,   804 326,   804 327  sayılarının  küçükten büyüğe  sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 127 127 <568 369<804 326<804 327

B) 804 327 <804 326<568 369 <127 127

C) 127 127  > 568 369 > 804 326  > 804 327

D) 568 369 < 804 326 < 804 327 <127 127

38 )107 107 doğal sayısının birler ve binler basamağındaki rakamların   basamak değerleri farkı kaçtır?

A) 7993      B) 6993      C) 5993      D) 4993

39 )46265 sayısındaki 6 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?

A) 6000     B) 7000     C) 5940     D) 5850

40 )Aşağıdakilerden hangisi altı basamaklı ve aynı rakamla yazılan en   küçük  çift sayıdır?

A) 11111                B) 111111

C) 22222                D) 222222

41 )3a530 < 36528  olduğuna göre,  a yerine yazılabilecek rakamların     toplamı kaç eder?

A) 5       B) 11       C) 15       D) 21

42 )71 239  doğal sayısındaki 1 ile 9’un basamak değerlerinin farkı      kaçtır?

A) 991                B) 901

C) 1991               D) 999

43 )Yüz bin on sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 100010       B) 100001

C) 101010       D) 100100

44 )6785 doğal sayısının onlar basamağındaki rakam ile binler   basamağındaki rakamın sayı değerleri toplamının 5 katı kaç eder?

A) 70       B) 60       C) 29       D) 17

45 )Çözümlenmiş şekli (5 x 100 000) + (4 x 10 000) + (3 x 100) + (5 x 1) olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5431             B) 54 301

C) 540 305        D) 504 351

46 )Dokuz yüz bin dört yüz elli sayısının rakamlarla yazılışı    aşağıdakilerden hangisidir?

A) 904 500       B) 900 450

C) 900 045       D) 945 000

47 )508 216 doğal sayısındaki  8’in basamak değeri kaçtır?

A) 80 000        B) 8 000

C) 800              D) 8

48 )18 270 sayısının basamak değeri en büyük olan rakamı kaçtır?

A) 0       B) 1       C) 7       D) 8

49 )10 302 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üç bin üç yüz iki       B) On bin üç yüz

C) On bin üç yüz iki       D) On bin üç yüz yirmi

50 )94702 sayısındaki 7’nin basamak değeri ile sayı değerinin toplamı    kaçtır?

A) 14       B) 77       C) 700       D) 707

51 )10 ile 25 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

A) 12       B) 13       C) 14       D) 15

52 )20705 doğal sayısındaki binler basamağını üç artırıp yüzler basamağını    beş eksiltirsek sayı kaç olur?

A) Yirmi üç bin iki yüz beş

B) Yirmi bin iki yüz beş

C) Yirmi üç bin yedi yüz beş

D) Yirmi bin beş yüz beş

53 )Yüz bin yüz bir  doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) 101010       B) 100011

C) 100101       D) 101100

54 )(2 x 100 000) + (3 x 1 000) + (1 x 100) + (9 x 1) şeklinde çözümlenen    sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20 319       B) 21 309

C) 203 109       D) 2 319

55 )İki basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en küçük sayının toplamı

kaçtır?

A) 99       B) 100

C) 109       D) 110

56 )Onlar basamağı  2 olan dört basamaklı doğal sayıların en büyüğü ile en

küçüğü arasındaki fark kaçtır?

 

A) 8888

B) 8909

C) 9809

D) 9999

57 )Otuz bin iki yüz altı doğal sayısının rakamlarla yazılışı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30260

B) 30206

C) 30602

D) 32006

58 )Aşağıdaki kümelerden hangisi tek basamaklı çift sayılar kümesidir?

 

A) {1, 3, 5, 7, 9 }

B) {0, 2, 4, 6, 8 }

C) {2, 4, 6, 8, 10 }

D) {10, 12, 14, 16,18}

59 )19875 sayısının basamak değeri en büyük olan rakamı hangisidir?

 

A) 9

B) 8

C) 7

D) 1

60 )K ve L  tek sayma sayısı ise,  aşağıdakilerden hangisi her zaman tek

sayı değildir ?

 

A)  +

B) K x L

C)

D) K + L

61 )368 + 1097  a eşitsizliğini sağlayan en büyük  a  doğal sayısı kaçtır?

 

 

A) 1406

B) 1464

C) 1465

D) 1466

62 )Değişik rakamlarla yazılan 4 basamaklı en küçük sayı ile 3 basamaklı

en büyük sayının toplamı kaçtır?

 

A) 2217

B) 2233

C) 2318

D) 2183

63 ){5, 9, 6, 9, 3} rakamlarıyla yazılabilecek beş basamaklı en büyük

doğal sayı ile en küçük doğal sayı arasındaki fark kaçtır?

A) 53 954

B) 63 954

C) 45 000

D) 50 000

64 )800 090  sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Sekiz yüz bin doksan

B) Seksen bin doksan

C) Sekiz yüz sekiz bin doksan

D) Sekiz yüz sekiz bin seksen sekiz

65 )5 yüz binlik , 4 on binlik , 9 binlik , 4 onluk , 3 birlikten oluşan

altı basamaklı doğal sayı kaçtır?

 

A) 504 903

B) 549 403

C) 549 043

D) 504 943

66 )826 221  doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?

 

A) 21

B) 22

C) 826 221

D) 0

67 )Beş basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı en büyük doğal

sayının farkı kaçtır?

 

A) 90 000

B) 9 000

C) 90

D) 9

68 )850 314  sayısındaki  5’in basamak değeri kaçtır?

 

A) 500

B) 5 000

C) 50 000

D) 500 000

69 )37 896  sayısının basamak değeri en küçük olan rakamı hangisidir?

 

A) 3

B) 6

C) 7

D) 8

70 )Yüz milyon yüz on bin on sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) 100 110 010

B) 10 110 010

C) 1 000 010

D) 11 100 100

71 )Basamaklarındaki rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en küçük

doğal sayı kaçtır?

 

A) 1 000

B) 1 023

C) 1234

D) 4321

72 )863 420 doğal sayısındaki  4 rakamının basamak değeri ile sayı

değerinin toplamı kaçtır?

A) 440

B) 404

C) 44

D) 4

73 )Toplamı 132 olan ardışık üç doğal sayıdan büyük olanı kaçtır?

 

A) 44

B) 45

C) 46

D) 47

74 )67 250 doğal sayısının basamak değeri en büyük olan rakamı

hangisidir?

 

A) 7

B) 6

C) 5

D) 2

75 )Yüz otuz bin on üç sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden

hangisidir?

 

A) 13 013

B) 103 013

C) 130 310

D) 130 013

76 )24 635 doğal sayısında bulunan  4 ve 3’ün basamak değerlerinin toplamı

kaçtır?

 

A) 40 000

B) 40 030

C) 40 035

D) 4 030

77 )147 296 sayısının binler basamağındaki rakamdan 2 çıkarılıp,  yüzler

basamağındaki rakama 3 eklenince  sonuç nasıl değişir?

 

A) 2000 azalır.

B) 300 artar.

C) 1700 azalır.

D) 2300 artar.

78 )(6 x 100 000) + ( 3 x 10 000) + (5 x 100) + (2 x 10 ) + (4 x 1)

şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 6 324

B) 63 524

C) 635 243

D) 630 524

79 )Aşağıdaki doğal sayıların en küçüğü hangisidir?

 

A) 203 405

B) 203 450

C) 203 504

D) 203 540

80 )Kırk bin dört yüz dört sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) 44 404

B) 4 404

C) 40 404

D) 40 444

81 )384 sayısının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirirse

sayı nasıl değişir?

 

A) 99 azalır.

B) 101 artar.

C) 101 azalır.

D) 99 artar.

82 )Üç basamaklı en büyük çift doğal sayı ile dört basamaklı en küçük tek

doğal sayının toplamı kaçtır?

 

A) 2003

B) 2001

C) 2000

D) 1999

83 ){2, 0, 4, 7} rakamlarından elde eldilen, rakamları tekrarsız, üç

basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

 

A) 496

B) 538

C) 554

D) 592

84 )( 3 x 10 000) + (8 x 100) + (5 x 10) şeklinde çözümlenen sayı

aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 38 500

B) 30 850

C) 38 050

D) 30 805

85 )

 

Abaküste gösterilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 40 413

B) 401 315

C) 402 315

D) 402 513

86 )7463 – 2542 < m  karşılaştırmasında  m yerine yazılabilecek en küçük

doğal sayı kaçtır?

 

A) 4922

B) 4921

C) 4920

D) 4821

87 )42786 sayısındaki  4’ün basamak değeri, 2’in basamak değerinin kaç

katıdır?

 

A) 400

B) 200

C) 100

D) 20

88 )440 000 sayısındaki 4’lerin basamak değerleri farkı kaçtır?

 

A) 400 000

B) 360 000

C) 300 000

D) 44 000

89 )347 sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

 

A) 347

B) 300

C) 40

D) 14

90 )Üç basamaklı en küçük tek sayının ardışığı olan tek sayı

aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 1001

B) 999

C) 103

D) 101

91 )3348 sayısının yüzler basamağından 2 çıkarılıp, onlar basamağına  6

eklenirse sayının değeri nasıl değişir?

 

A) 140 artar.

B) 140 azalır.

C) 260 artar.

D) 260 azalır.

92 )34 247 …  37 179  ifadesinde,  noktalı yere aşağıdaki işaretlerden

hangisi yazılmalıdır?

A)

B)

C) =

D)

93 )194 702 sayısındaki  7’nin basamak değeri ile sayı değerinin toplamı

kaçtır?

 

A) 14

B) 77

C) 700

D) 707

94 )47m92m  sayısındaki  m’lerin sayı değerleri toplamı  0 ise,  basamak

değerleri toplamı kaçtır?

 

A) 0

B) 1

C) 2

D) 100

95 )Rakamlarından biri 2 olan, üç basamaklı en küçük  ve en büyük sayılar

hangi seçenekte verilmiştir?

 

A) 112-992

B) 102-992

C) 102-1002

D) 112-892

96 )İki bölüğü bulunan bir sayıda kaç basamak vardır?

 

A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

97 )m + 5 < 12  ifadesinde m yerine gelebilecek doğal sayılar kümesi kaç

elemanlıdır?

 

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

98 )56023 sayısındaki  6 rakamının basamak değeri kaçtır?

 

A) 6

B) 600

C) 6000

D) 60 000

99 )15 < n < 34 olduğuna göre,  n yerine yazılabilecek kaç tane çift doğal

sayı vardır?

 

A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

100 )32435 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Otuz iki bin üç yüz kırk beş

B) Otuz iki bin dört yüz otuz beş

C) Otuz iki bin beş yüz kırk beş

D) Otuz iki bin üç yüz elli dört

101 )40 ile 10 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

 

A) 26

B) 27

C) 29

D) 30

102 )A = {5, 7, 6, 0}  kümesinin elemanlarını birer defa kullanarak

yazabileceğimiz en büyük doğal sayı kaçtır?

 

A) 7650

B) 7605

C) 7560

D) 7506

103 )78940 doğal sayısındaki 4 ile 8 yer değiştirirse sayının değeri ne

kadar azalır?

A) 4960

B) 4690

C) 3960

D) 3690

104 )6 binlik + 0 yüzlük + 4 onluk + 5 birlik  şeklinde çözümlenen doğal

sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4065

B) 4056

C) 6045

D) 6054

105 )7 yüzlük ve 5 birlikten oluşan sayıyı  3 binliğe tamamlamak için kaç

gereklidir?

 

A) 2185

B) 2195

C) 2285

D) 2295

106 )Beş yüz yedi bin yüz doğal sayısının rakamlarla yazılışı

aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 507 100

B) 500 770

C) 500 707

D) 500 077

107 )b < 32 – 23  eşitsizliğini sağlayan en büyük b doğal sayısı kaçtır?

A) 10

B) 8

C) 9

D) 45

108 ){6, 5, 0, 2} kümesinin rakamlarıyla, her rakam birer kez kullanılarak

dört basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir?

A) 17          B) 18         C) 19         D) 24

 

109 .

İki yüz üç bin iki  şeklinde okunan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A) 203002

B) 210302

C) 203002

D) 202003

109 )47375 sayısındaki 7 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?

 

A) 7300

B) 6930

C) 6700

D) 6030

110 )94 701 sayısındaki 7’nin basamak değeri ile sayı değerinin toplamı

kaç eder?

 

A) 14

B) 77

C) 700

D) 707

111 )6 Yüz binlik, 5 on binlik ve 8 yüzlükten oluşan doğal sayı

aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 960 580

B) 860 800

C) 650 800

D) 560 800

112 )35 694 sayısının yüzler basamağındaki rakam ile binler basamağındaki

rakam yer değiştirirse,  yeni sayı ile ilk sayının farkı kaç olur?

 

A) 9 000

B) 400

C) 900

D) 200

113 ) Abaküste gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A) 31 502

B) 51 320

C) 20 513

D) 3 152

114 )Binler bölüğü 134 olan en küçük altı basamaklı tek sayı kaçtır?

 

A) 113 401

B) 13 401

C) 134 001

D) 11 341

115 )20 010 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) İki bin on

B) Yirmi bin on

C) İki yüz bin on

D) İki yüz on

116 )Altı basamaklı en küçük sayıdan hangi sayıyı çıkarırsak beş basamaklı

en büyük sayıyı elde ederiz?

 

A) 1000

B) 100

C) 10

D) 1

117 )İki yüz on dokuz bin beş sayısının yazılışı aşağıdakilerden

hangisidir?

 

A) 219 015

B) 219 005

C) 219 105

D) 209 005

118 )16 sayısının Romen rakamlarıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) XVI

B) XIV

C) XIX

D) XVIII

119 )İki bin dört sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden

hangisidir?

 

A) 2004

B) 2104

C) 2040

D) 2400

120 )179 482 sayısının binler bölüğündeki,  sayı değeri en büyük olan

rakamı hangisidir?

A) 7

B) 9

C) 4

D) 8

121 )Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

 

A) 21  21

B) 16  18

C) 9  12

D) 36  28

122 )25 487 sayısındaki 5 rakamının basamak değeri kaçtır?

 

A) 5

B) 50

C) 500

D) 5 000

123 )Rakamları  7 , 9 , 1 , 3 , 0  olan,  beş basamaklı en büyük ve  en

küçük doğal sayı arasındaki fark kaçtır?

 

A) 86 931

B) 85 931

C) 68 751

D) 67 131

124 )78 940 doğal sayısında 4 ile 8 rakamları yer değiştirirse sayının

değeri ne kadar azalır?

A) 4 960

B) 4 690

C) 3 960

D) 3 690

125 )6 binlik + 0 yüzlük + 4 onluk + 5 birlik şeklinde çözümlenen sayı

aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 4 065

B) 4 056

C) 6 045

D) 6 054

126 )37a   çift  doğal sayısında  a  yerine aşağıdakilerden hangisini

yazamayız?

A) 0

B) 3

C) 4

D) 8

127 )400 000 + 20 000 + 5 000 + 800 + 60 + 3  doğal sayısı aşağıdakilerden

hangisidir?

 

A) 425 863

B) 458 263

C) 452 863

D) 362 854

128 )Altı yüz bin on sekiz bin kırk üç sayısının çözümlenmiş hali

aşağıdakilerden hangisidir?

A) ( 6 x 10 000) + (1 x 1 000) + (8 x 100) + (4 x 10) + (3 x 1)

B) ( 6 x 100 000) + (8 x 10 000) + (4 x 100) + (3 x 10) 8

C) ( 6 x 10 000) + (8 x 1 000) + (4 x 100) + (3 x 1)

D) ( 6 x 100 000) + (1 x 10 000) + (8 x 1 000) + (4 x 10) + (3 x 1)

129 )700 070 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Yedi yüz bin yedi

B) Yedi yüz bin yedi yüz

C) Yedi yüz bin yetmiş

D) Yedi bin yedi yüz yetmiş

130 )3a 530  36 528  ise,  a yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaç

olur?

A) 5

B) 11

C) 15

D) 21

131 )57 065 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

A) 57 165

B) 57 065

C) 57 085

D) 56 065

132 )3785 sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

A) 23

B) 33

C) 3785

D) 3758

133 )36 784 sayısının basamak değeri en büyük olan rakamı hangisidir?

 

A) 2

B) 3

C) 8

D) 9

134 )Aşağıdakilerden hangisi rakam değildir ?

 

A) 11

B) 8

C) 7

D) 5

135 )2, 0, 6, 4 rakamlarıyla, her sayıda birer kez kullanılmak şartıyla

kaç tane doğal sayı yazılabilir?

 

A) 24

B) 18

C) 16

D) 12

136 )

Abaküste gösterilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 34 206 145

B) 5 406 243

C) 3 026 045

D) 3 426 045

137 )54 ile 78 sayıları arasında kaç tek doğal sayı vardır?

 

A) 24

B) 48

C) 62

D) 12

138 )Yedi yüz bin yüz dört  doğal sayısının rakamlarla  yazılışı

aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 700 104

B) 700 014

C) 704 100

D) 70 104

139 )Beş basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?

 

A) 9 000

B) 99 999

C) 90 990

D) 99 000

140 )Aşağıdakilerden hangisi 342 doğal sayısının çözümlenmiş halidir?

 

A) 100 + 100 + 10 + 10 +10 + 10 + 10 + 1 + 1

B) 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1

C) 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1

D) 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>