İlkokul 4. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler Çalışma Soruları

İlkokul 4. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler Çalışma Soruları

 

EŞ ANLAMLI(ANLAMDAŞ) KELİMELER

 

1-)  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır?

a- yemin                     b- baba                      c- dört

 

2-)  “ Faydalı” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- sağlıklı                   b- iyi               c-  yararlı

 

3-) Aşağıda verilen sözcük çitlerinden hangisi eş anlamlı değildir?

a-  talebe – öğrenci

b-  zor – kolay

c-  güç – kuvvet

 

4-)  “çok-fazla” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

a- tabiat – mevsim

b- bozuk – arızalı

c- güzel – seçkin

 

5-) “ yüzyıl”  sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- asır                        b- yıl                           c- sene

 

6-)  “ Ne günler geldi,geçti;fakat o zamanların kıymetini bilemedik.”  Cümlesindeki “fakat” sözcüğü yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

a- çünkü                     b- veya                       c- ama

 

7-)  “öykü” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- hikaye                   b- roman                    c- şiir

 

8-)  “ Bir yılı aşkın süredir bizde kalıyor.” Cümlesinde “yıl” kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez?

a- süre                       b- zaman                    c- sene

 

9-)  “ Güz geldi havalar serinledi.”  Cümlesinde “güz”  sözcüğü yerine hangisi getirilemez?

a- sonbahar               b- hazan                    c- kış

 

10-)  “ O güçlü bir adamdır,zor işlerin üstesinden gelir.” Cümlesinde eş anlamlı olan kaç sözcük vardır?

a- 1                             b- 2                            c- 3

 

 

11-)  Aşağıdakilerden hangisi eş anlamlıdır?

a- kimlik – kişilik

b- doğu – batı

c- hızlı süratli

 

12-)  Aşağıda eşleştirilmiş sözcüklerden hangisi bir diğer yönüyle diğerlerinden farklıdır?

a- kibar – nazik

b- ileri – geri

c- nehir – ırmak

 

13-)  “İL”  sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- vilayet

b- nahiye

c- yurt

 

14-)  “Ulus” sözcüğünün eş anlamlısının kullanıldığı cümle hangisidir?

a- Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

b- Bu sokak trafiğe kapalı.

c- Bu vatan bizimdir.

 

15-)  “noksan”  sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- tam                        b- eksik          c- doğru

 

16-)  Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

a- fikir – akıl

b- hareketli – hızlı

c- yurt – vatan

 

17-)  “tez” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde  kullanılmıştır?

a- Bahar güneşi doğaya tazelik getirdi.

b- Bana acele mektup yaz.

c- Yarın sınav olacak mısınız?

 

18-)  “ Bugün çok neşeli görünüyordu.”  Cümlesindeki “neşeli” sözcüğü yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

a- sağlıklı       b- iyi               c- şen

 

19-) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

a- dert           b- oyuncak                c- öğrenci

 

20-)  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- “soğuk” kelimesinin eş anlamlısı  “güz”dür.

b- “savaş” kelimesinin eş anlamlısı  “harp”tir.

c- “çeşit” kelimesinin eş anlamlısı “tür”dür.

 

21-)  “nergis-nefes-nezle-nehir”  kelimelerini sözlük sırasına dizdiğimizde 2.kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- soluk          b- grip                        c- ırmak

 

22-)    “kırmızı-görev-basit-acele”

Kelimelerinin eş anlamlısı sırayla aşağıdakilerden hangisidir?

a-  ak – vazife – zor – çabuk

b-  al – vazife – kolay – tez

c-  al – sorumluluk – çabuk – hızlı

 

23-)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlısı olan bir kelime vardır?

a-  Beyaz tokamı bulamadım.

b-  Ömer saçını kestirmiş.

c-  Şeyma elini yüzünü yıkadı.

 

24-)  “Planlı çalışmanın faydalarını gördüm.” Cümlesindeki “faydalarını” kelimesinin yerini aşağıdakilerden hangisini yazarsak anlam değişmez?

a-  zararlarını

b-  yararlarını

c-  görevini

 

25-)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelime eş anlamlısı ile birlikte kullanılmıştır?

a- Çantamı açtığımda kitaplarımın eksik olduğunu gördüm.

b- Hızlı trene binmeyi seviyorum.

c- Geçen yıl olduğu gibi bu sene de denize gideceğiz.

 

26-)  “Fikir” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

a- Annemle düşüncelerimi rahatlıkla paylaşırım.

b- Hasan öğüt vermeyi çok sever.

c- Çiçekçi üç deste gül satmış.

 

27-)  “Esir” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

a- Ayten topu tutsana.

b- Savaştaki tutsakları bıraktılar.

c- Kaç kişi esir düştü.

28-)  Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

a- dert           b- oyuncak                c- öğrenci

 

29-)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı olan kelimeler birlikte kullanılmıştır?

a- Buraya seneler önce gelmiştim.

b- Otelde sıcak soğuk içecekler vardı.

c- Mete,güçlü kuvvetli biridir.

 

30-)  “soru-sual”  kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?

a-  ant-yemin

b-  hızlı-kızgın

c-  doğru-dürüst

 

31-)  “Böyle davranmanız onu çok üzdü.” Tümcesinde “çok” sözcüğü yerine hangi sözcük getirilmelidir?

a- hiç                         b- fazla                     c- az

 

32-)  “Müdürün şartlarını kabul ettim.” Cümlesinde “şartlarını” yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez?

a- faydalarını              b- koşullarını   c- armağanlarını

 

33-)  “Dün kıymetli hediyeler aldım.”  Cümlesindeki kelimelerin kaç tanesinin eş anlamlısı vardır?

a- 2                 b- 3                c- 4

 

34-)  “Neşeli”  kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

a-  Sevinç Teyze köyden ayrıldım.

b-  Babam bu sabah çok sevinçliydi.

c-  Çocuklar kederli kederli yürüdü.

 

35-)   Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi diğerlerinden farklıdır?

a-  karı-koca

b-  hısım-akraba

c-  yemek-aş

 

36-)  Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?

a-  kirli-pis

b-  iyi-kötü

c-  doğru-yanlış

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>